مجموعه متن عاشقانه زیبا و متن عاشقانه غمگین و کوتاه

پست شماره 2954
19:57 , پنجشنبه 26 فروردين 1395

مجموعه متن عاشقانه زیبا و متن عاشقانه غمگین و کوتاه

مجموعه متن عاشقانه زیبا و متن عاشقانه غمگین و کوتاه

خوشبختــــــے❥ یعـنــــے: مـــن،تـــو،پــــارکــــ❥ مـــن،تـــو،بـَستـَنـــــے♥ مــــن،تـــو،دٌنبال بـــازے♥ مـــن،تـــو،رقــــص♥ مـــن،تـــو،ایـــکْــسْ بــاکـْس♥ مـــن،تـــو،لـــاکـــــ♥ مـــن،تـــو،فیــلم♥ مـــن،تـــو،بوساے یهــویـــے♥ مـــن،تـــو،زیرچشمـــے نگاه کـــردنا♥ مـــن،تـــو،قربــون صدقــه رفتـــنا♥ مـــن،تـــو،حســودے کردنـــا♥ مـــن،تـــو،اخـــم کردنـــا♥ مـــن،تـــو،بـــغــل♥ مـــن،تـــو،دیــوونـه بازے♥ مـــن،تـــو،غــَذا♥ مـــن،تـــو،تـَوَلـٌد♥ مـــن،تـــو،شــهربازے♥ مـــن،تـــو،لــوس بازے♥ مـــن،تـــو،دریـــا♥ مـــن،تـــو،آب بـــازے♥ مـــن،تـــو،آدم بــَرفـــے♥ مـــن،تـــو،عــــــَکــــْــــــــــــــــس♥ مـــن،تـــو،دستامــون توے دســت هــم♥ مـــن،تـــو،اِسنـــــکــــ♥ مـــن،تـــو،تـــاب بازے♥ مـــن،تـــو،بـــهار♥ مـــن،تـــو،تابستـــون♥ مـــن،تـــو،پائیز♥ مـــن،تـــو،زمستـــون♥ مـــن،تـــو،دعـــوا♥ مـــن،تـــو،قــَهـــر♥ مـــن،تـــو،آشتــی♥ خوشبختــــــــــــے❥

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

 

اونـــے کـﮧ رفـــت …
وقتــے بــﮧ اجبـــار برگشـــت
دیگـــﮧ نــﮧ خـــودش هســـت نــﮧ احساســـش …!
” وجدانـــش ” اونــــو آورده ……

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

 

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ #ﺧﺮ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
#ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ
ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ نَرُﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐُﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑَﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟
ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐِ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟
ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ
ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ . . .!!!

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 


من نه نماز شب می دانم
نه پیرمردی را از عرض خیابان رد کرده ام
و نه لباسی به دیوار مهربانی آویخته ام
و نمی دانم
نمی دانم تو واکنش کدام کار خوب من بوده ای که این چنین نیک بخت شده ام
شاید تو پیش پرداختی از سوی خدا هستی که بهایت را باید محبت به پایت بریزم

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 


سیب ها از روی زمین به سمت درخت ها حرکت می کنند
ارشمیدس به سمت حمام حرکت می کند و لام تا کام هم حرف نمی زند
خواهران برونته در سوگ برادران رایت که هواپیمایشان سقوط کرده زار می زنند
متفقین به اتفاق برای هیتلر آستین بالا می زنند
گراهام بل و واتسن راهی برای ارتباط پیدا نمی کنند
هملت در مراسم ازدواج مادر و عمویش ، ژولیت را می بیند و شیفته اش می شود
انیشتین ، چاپلین ، چرچیل ، بتهون ، موسولینی ، چخوف ، چگوارا ، گوته ، هوگو ، کانت و دکارت
اسامی بازیکنان تیم فوتبال منتخب زمان خواهند بود
دکتر توماس ادیسون برای دنیا تاریکی تجویز می کند
مادام کوری مادربزرگ پیری خواهد شد و روزهای آخر عمرش کنار یک رادیوی قدیمی
که تنها موسیقی بی کلام پخش می کند
برای نوه هایش داستان مردی را تعریف می کنند که گالیله نام داشت
و در تمام مدت زندگی به همراه برادرش گالیور به دنبال گنجی گشت
که سال ها پیش هابیل و قابیل آن را پیدا کردند و حاتم طایی آن را از چنگشان در آورد
ونگوگ با دو گوش به خاک سپرده می شود
سقراط ، ارسطو و افلاطون تنها القابی خواهند شد که برای اثبات حماقت به این و آن نسبت داده می شود
یا اصلا چرا راه دور برویم
همین ابوریحان خودمان حتی از خانه بیرون نمی آید
عریانی تن باباطاهرمان را هیچ کس نمی بیند
حافظ ، سعدی ، شمس ،فردوسی ، خیام ، عطار ، مولانا یا همین ابن سینایمان
وزیران ، چاکران و جان نثاران دربار میرزاتقی خان امیر کبیری می شوند
که به تازگی سلسله ناچاریه را تاسیس کرده است
حتی زکریایمان هم رازی به کشفی که کرده بود نمی شود
مرغان آسمان می خندند
آسمان به زمین
زمین به زمان
و زمان به جهان ناسزا می گوید
اصلا
همه چیز به هم می ریزد
وقتی
زنی
با همه لج می کند
و با یک قیچی بزرگ
که لبه هایش به اندازه حرکت عقربه ها
در نبود کسی که باید باشد و نیست کند است
بند بند گیسوان خودش را
می بُرد …

 

 متن عاشقانه زیبا

 

 

یه وقتایی باید رفت!اونم با پای خودت!
باید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی!
شاید تو شلوغیاشون حست نکنن ولی
یه روز بدجور یادت میکنن که دیگه دیره…
خیلی دیره!!…

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

 

دوست داشتنِ من مو لای درزش نمی رود ، اینجا قانون ، قانون همه یا هیچ است ، یا دوستت ندارم یا وقتی داشتم چنان دوستت می دارم که مجنون پیش پای من لنگ بیاندازد ، درست یا غلطش جایش اینجا نیست ، هرچه که هست ، هست و من اینطور زندگی ام را پیش می برم ، بعضی این را پای حماقت من می گذارند ، یا سادگی ، افراط در میدان دادن ، و شاید ضعف روحی و خلقی ، نیاز به محبت ، نیاز به خود نمایی ، یا هر اصطلاح روانشناسانه و روشفکرانه که می خواهند می بندند پشت سر من اما تو فکر نکن که ذره ای دست و دل من می لرزد ، استکان چای را لبریز برایت میریزم ، تمام دوستت دارم های دنیا را برای تو جمع می کنم ، بی منطق به تو محبت خواهم کرد ، و چشم بسته به تو اعتماد می کنم ، فقط بیا و مردانگی کن ، پیش مردم رو سفیدم کن ، بگذار تمام حرف هایشان اشتباه از آب درآید

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

ما قول های زیادی به هم داده بودیم ، مثلا قول داده بودی چشم هایت برای من باشد و خنده هایت فقط دل من را به قنج بیاورد ، من صورت زبر با ته ریشم را برای تو کنار بگذارم ، تو چالِ دیوانه کننده ات را برای من ، من صدایم را که زیر لب شجریان می خواند و تو صدای ظریفت که اسمم را ترانه می کند ، من شانه هایم را برای تو و تو غرق شدن در موهایت را برای من ، من بازوهایم را برای چرخاندنت زیر باران ، تو دست هایت را برای بازی کردن روی صورتم ، مثلا قول داده بودیم که طپش قلب تو شب ها لالایی من باشد و شمردن نفس های من ، بازی تو برای خواب رفتن ، قول داده بودی جمعه ها را دست به سیاه و سفید نزنی و من روز را برایت هفت رنگ کنم ، آوردن چای با من ، گذاشتن موسیقی و بلند خواندن کتاب با تو ، مثلا قول داده بودیم تو برای من باشی و من برای تو ، من تو را تا آخر دنیا دوست داشته باشم و تو من را ، و من حالا نمی دانم که تو کجایی ، چه می کنی ، برای که هستی و به چه کسی قول می دهی
و ما آدم ها چقدر بد قولیم

 

تماشا کن… بدون عشق تو آرام میمیرم…
اگر صد سال دیگر بگذرد ناکام میمیرم…
تو در بیتی نمیگنجی و در بیت همه هستی…
میان شعر و این آرایه ی ایهام میمیرم…
به عشقت در جوانی یک جهان را زیر و رو کردم!
اگر بد زندگی کردم، ولی خوشنام میمیرم…
جوان پیر؛ از پیری که کودک مانده بدتر نیست
مرا از عشق خود سوزانده ای و خام میمیرم
تو را دیدن گناه واجب این زندگی بوده…
تو را میبینم و در گوشه ای آرام میمیرم

 

ای پرنس اول کشور منو عاشق نکن!
عاشقی تنها برای جیب پر پول است و بس!
جیب من خالی،برای دیدن روی شما
کل پولم میشود یک تاکسیِ دربست وبس!

عشق رو فهمیدم از چشماش و از رفتارهاش
وقتی با اون تیپ داغونم بهم لبخند زد
دید میرم پشت پیکان جوانان بابام!
رفت پشت یک پرادو تو غرورم گند زد!

اولین باری که یک کافه منو مهمون کرد!
روغن ماشین بابام آبرومو پاک برد
بهترین نوشیدنیم نوشابه بود توی قوطی!
اون نشست و توی کافه روبروم سان شاین خورد!

گفت از دنیاش و از تفریح های زیر آب!
آلمان و هند و تمام این جهان بی شرف!
من براش گفتم از اینکه زندگیم جز مرگ نیست
خواستم در رم از این دنیا حالا از هرطرف

گفت تا اخر بمون پیشم که خوشبختت کنم!
اینکه اون میخواس منو خوشبخ کنه یعنی بمیر!
مرد تا آخر خودش میمونه و دستاش و کار'
به خدا آدم با قرص نون جو هم میشه سیر

عذر خواهی کردی و گفتی بمون با من ولی
دختر پولدار بالا شهری گوش کن چی میگم
من برا خرج جهاز خواهرم بی پولمو
پیکان داغون بابامو دارم قسطی میدم

تو سوار ماشین شاسی بلند میشی و من
توی بی آرتی تورو از اون بالا میبینمت!
گفتی تو این جاده هر جوری تا آخر با منی!
خنده ای کردم و گفتم:خوب حالا میبینمت

 

متن عاشقانه زیبا

 

نگاهت میکنم
شکل نگاه ِ
فقیری به نان
تشنه ای به آب
مرده ای به زندگی
نگاهت میکنم
شکل نگاه ِ
پسری به زانوهای رفته ی شلوارش
و دختری به ناخن های کوتاهش
نگاهت میکنم
مانندِ
نگاه ِ پیرمردی به ایام ِ جوانی اش
و یتیمی به تصویرِ پدرش
نگاه می کنم
به نداشتنم
نگاه می کنم
به نداشتنت

 

اى عشق لعنتى
اینجا هنوز هم
((پاییز)) است
.
دود سیگار را مزه کردن
هواى آلوده اتاق را تنفس کردن
بوى بد ته سیگارها را، تحمل کردن
اى عشقِ لعنتى
.
"اینجا نفسها
کثیف تر از
هواىِ تهران است"
.
سیگار پشتِ سیگار
اِنکار پُشت انکار
اینجا هنوز هم
پاییز است؛
تبسمِ تلخ بالِش
گریه هاى بى موقع آینه
مرگِ ساعتِ دیوارى
آلارم گوشخراش گوشى لعنتى
مرگِ لباس ها روى کف اتاق!
اینجا هنوز هم
پاییز است
قدم زدن هاى یکنفره
شبگردى هاى یکنفره
بغض هاى یکنفره
کافه گردى ها و قهوه هاى یکنفره
قرار هاى یکنفره!
بى هوده قدم زدن تو پیاده روها
الکى سوارِ مترو شدن
و الکى با تلفن حرف زدن
اینجا هنوز هم
بدترین فصل سال است
اینجا هنوز هم
پاییز است…
بدون امید، به خانه بازگشتن
چراغ ها را خاموش کردن
روىِ مبل لم دادن
بى حوصله تلویزیون نگاه کردن
شهرزاد را نگاه کردن!
بیهوده کانال عوض کردن!
و بیهوده سیگار کشیدن
باز هم
سیگار پشت سیگار
باز هم
انکار پشت انکار
.
تهران مشکى تر از دودِ سیگار
تهران تلختر از هر عصر جمعه
.
اى عشقِ لعنتى
اینجا شبى از شب هاىِ پاییز است
مست کردن هاىِ یکنفره
رانندگى در مستى
رد کردن چراغ قرمز ها
خنده هاىِ دختر و پسرى در ماشین کنارى
احساسِ بد تنهایى را تحمل کردن
.
سیگار پشت سیگار
تنهایى پشت تنهایى
و انکار پشت انکار
.
اى عشقِ لعنتى من
اینجا هنوز هم پاییز است…

 

متن عاشقانه زیبا

 

این زن کیست
که در من نفس می کِشد…؟!

من سالها پیش، مُرده ام!
همان روزهایی که روزنامه ها
خبرِ سقوط زنی
از بلندترین نقطه ی عشق را
تیتر کردند ؛

وَ تو با همان روزنامه ها
شیشه های خانه ی "عشقت" را
برای بهار
برق می انداختی…!

 

متن عاشقانه زیبا

 

کــسی کـه دوسـت داره همـیشه نــگرانـته…
بـه خاطر هـمین بـیشتر از ایـنکه بـگه
دوستـت دارم … مـیگه مـواظب خـودت بـاش …

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

بــــــاور کن!

خیلی حـــــــرف است…

وفـــــــــادار دســــت هایی باشی

که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی !!!

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

خــــــــــوشبخــــت ترینم ..
چـــون تــــــــو رو دارم ..
تــــــویی که ..
حتـــــی فکر کردن بهت ..
قلبمـــــو گرم میکـــــنه ..
تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم ..
هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم
محبوب قلبـــــم..
دوستــــــت دارم . . .

 

از مـن مـپرس تــو را چـقـدر دوســت دارم
اگـر بـگویـم به انـدازه دنـیا
نیست
مـن تـو را بـه انـدازه یــک قـطره آب دوسـت دارم..
وقــتی مـحـتاجش شـدی
مـیـفهـمی . . .

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

نمیـــــــدانم…
ﭼﺸﻤــﺎﻧﺖ ﺑﺎ مــــن چه می‌کند!!!
ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ که ﻧﮕﺎﻫﻢ می‌کنی ﭼﻨﺎﻥ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨﺖ
ﻧﮕﺎﻫﺖ میـــــــلرزد که
ﺣﺲ میـــــــــکنم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻓــــﺪﺍا ﺷﺪﻥ …
ﺑﺮﺍﯼ ﭼـــﺸﻤﻬﺎﯾـــــــﻲ که
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ مـــــــن ﺍﺳﺖ …

چشم شدم،
اشک شدم،
ریزش یک کوه شدم.
ناله ی جانسوز شدم.
درطلب عشقِ تو،
بیمار شدم.
خاک نشین رخِ زیبایِ تو،
دلدار شدم.
به گدایی به درِ خانه یِ تو،
بیدل و تبدار شدم.
دربدرِ کوچه و بازار شدم .
تاک شدم،
برسر هر دار شدم،
در هوس رویِ تو،
بد نام شدم.
صحبت هر برزن و هر بام شدم،
جغد شبانگاه شدم.
ذرّه شدم ،
آب شدم ،
خاک شدم،
شُهره ی آفاق شدم.
مُرده و برباد شـدم.
وای که من خاک شـــــــدم ….!

 

 

متن عاشقانه زیبا

 

دوستم خیلی یکیو دوست داشت ..

از قضا خونواده ی پسره بدون اینکه قضیه رو بدونن انتخابش کرده

بودن واسه پسرشون :)


همین جوری الکی الکی بهم رسیدن :)

فردا عقدکنونشه :)

واسه همتون این شکلیشو ارزو دارم ..^_^

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

دوای درد ما گاهی

همین در خود فرو رفتن

همین تردید جانسوز و همین از خود گسستن هاست

همین در بی سرانجامی نشستن ها و گفتن هاست

همین گاهی میان بغض رستن هاست

دوای درد ما گاهی

همین از عشق مردن هاست

همین از پنجره چیزی شبیه عشق جستن هاست

همین تا بینهایت از نگاهی سبز گفتن هاست

دوای درد ما گاهی

همین از بی سرانجامی تکیدن ها و مردن هاست

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

بوی خوش زن در خانه که باشد

مرد ریشه می دهد

تنومند می شود

زن را باید مثل دسته ای آلاله بغل زد

باید مثل رزهای مخمل بوئید و بوسید

باید مثل محبوبه ی شب نوازش کرد…

باید به زن رسید تا عطرش در خانه بپیچد

زن را باید دید

باید فهمید

باید نفس کشید…

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

دفتری بود که من و تو
می نوشتیم درآن
از گلایه هایی که ز دنیا داشتیم
می نوشتم از تو :
که اگر با تو قرارم باشد
تا ابد خواب به چشم من بی خواب نخواهد آمد
که اگر دل به دلم بسپاری
و اگر همسفر من گردی
من تو را خواهم برد تا فراسوی خیال
تا ابد آنجا باشیم من و تو و عشق و خدا!!!
تو نوشتی از من :
من که تنها بودم با تو شاعر گشتم
با تو گریه کردم
با تو خندیدم و رفتم تا عشق
نازنینم ای یار
می نوشتم هر بار
با تو خوشبخت ترین انسانم

 

متن عاشقانه زیبا , متن عاشقانه , متن عاشقانه غمگین جدید , متن عاشقانه , متن عاشقانه زیبا و احساسی

 

هر سربازی در جیبهایش
در موهایش
و لای دکمه های یونیفورمش
زنی را به میدان جنگ می‌برد

آمار کشته های جنگ
همیشه غلط بوده است

هر گلوله دونفر را از پا در می آورد
سرباز
و دختری که در سینه اش می‌تپد…

 

 متن عاشقانه زیبا

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

 • نویسنده :
 • بازدید : 761
 • دیدگاه : 0

نظرات ارسال شده

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
  کد امنیتی
  رفرش
  کد امنیتی
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]