محسن اکبری و فردین پژوهنده به نام نازار| کردی شاد محسن اکبری و فردین پژوهنده

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

سیروس امامی به نام چیکا بونیتا | چیکا بونیتا سیروس امامی

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

آیت احمدنژاد به نام دواره گریاوی | آیت احمدنژاد 2019

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

سیوان گاگلی به نام بوک و زاوا | کردی شاد سیوان گاگلی 2019

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

حسین ماهی بیگی بباده گل بباده | حسین ماهی بیگی گل بباده

حسین ماهی بیگی بباده گل بباده | حسین ماهی بیگی گل بباده

 

Download-Music

-------------------

لینک کمکی

 

 

 

متن آهنگ حسین ماهی بیگی بباده گل بباده

 

به‌باده گول به‌باده عومر و روحم به باده
له په‌نجره منیشو من هاتمه سری جاده
پیره‌ژنی ئه‌م زمانه دانیشتیه له‌و درگایه
باسی که‌چ و کور ئه‌کات دی خویان له بیر نایه

 

 

 


توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

حسین ماهی بیگی به نام خفت بارم | حسین ماهی بیگی 2019

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

حسین ماهی بیگی به نام چیوا له دنیا ناموه | حسین ماهی بیگی

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

کردی شاد حسین ماهی بیگی به نام صدقه | حسین ماهی بیگی 2019

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

آهنگ کردی شاد مونس مرادی به نام بزم خان | آهنگ بزم خان

آهنگ کردی شاد مونس مرادی به نام بزم خان | آهنگ بزم خان

 

Download-Music

-------------------

لینک کمکی


 

 

متن آهنگ مونس مرادی به نام بزم خان

فەتاپاشایه و چووپی بەن لە دەس

بەزم شادیه و سۊر و هەڵپەڕگەس

هەڵپەڕگەێ خان و بەزم خانانن

هەرچێ هسارەس لەێرە میوانن

هاتن دەس بگرن وە قەتارەوە

مانگ و هسارەی پرشنگدارەوە

چنی وە قۆزه خوەیشک مانگو خوەر

سەروێن لارەگەی شەۊ کوردی لە وەر

بەزم شاهانەد هزار هزار بوو

پرشەی مانگ و خوەر لە لی دیار بوو


توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.