خبر واقعیت یا شایعه ترک برداشتن برج میلاد تهران

پست شماره 4470
14:11 , چهارشنبه 03 بهمن 1397

خبر واقعیت یا شایعه ترک برداشتن برج میلاد تهران

آیا برج میلاد ترک برداشته است علت صداهای وحشتناک و عجیب در برج چیست؟

 

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.