تفسیر و معنی شکل سوسک در فال قهوه

پست شماره 4648
16:49 , چهارشنبه 08 اسفند 1397

تفسیر و معنی شکل سوسک در فال قهوه

 

الف_پول می آید اما با افتضاح و رسوایی می‌آید اگر که نماد در لبه فنجان است.

 

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.

تفسیر و معنی شکل مهره‌ های شطرنج در فال قهوه

پست شماره 4624
11:25 , پنجشنبه 02 اسفند 1397

تفسیر و معنی شکل مهره های شطرنج در فال قهوه

 

الف_اخطار، به تمرکز حواس احتیاج دارید.اگر نماد ها از هم گسسته هستند.

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.