برنده شب اول برنامه عصر جدید پیش بینی بازی فوتبال توسط سعید فتحی روشن

قسمت اول مسابقه عصر جدید احسان علیخانی شنبه 27 بهمن 97 

منتال و پیش بینی بازی فوتبال توسط سعید فتحی روشن از تهران در مسابقه عصر جدید

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.