شرایط و جزییات و نحوه معافیت سربازی سه خواهری

معافیت تک پسری وسه خواهری شرایط معافیت تک پسری معافیت سه خواهری معافیت تنها پسرخانواده هایی که دارای سه فرزند دختر نظام وظیفه معافیت

 

توجه : تمام حقوق مطالب محفوظ می باشد.